Too little data yet to compute.

Jeg opplevde at levetiden var kortere enn Caffenol, dvs, en brukt, og deretter fortynnet 1:1 (var på jakt etter finere korn) var død, mens en ufortynnet ikke var død, men noe redusert, etter å ha stått og godgjort seg.

Men jeg mista ikke film, selv om mine er testfilmer av 5 standardmotiver, eksponert en under, lik og en over ISO, med noen blindeksponeringer midt på, så går jeg løypa baklengs og klipper i to, 5 tripletter av helt forskjellige motiv, medlys, motlys osv osv gir meg et veldig bredt grunnlag for å vurdere mange sider ved en film/fremkaller-kombinasjon, feks den noe oppskrytte pushfremkallingen avsløres straks!

For å slippe å miste selv slike verdiløse filmer, tar jeg clip-tester. Jeg går ut fra at alle som er interessert og følger disse trådene vet ha en clip-test er og hvordan det gjøres?