Har garvesyre en funksjon her? Slik Erik koker opp teen må det bli mye av den. Det samme er det i kaffe. Får meg til å tenke på om ikke en rødvin med masse taniner kunne brukes til noe annet en å gulpes ned.