Det är samma yttermått på 5x7, 13x18 och 12x16.5 cm kassetter (om de är typ Fidelity, Lisco etc). Det är bara innermåtten för filmen som är annorlunda. Observera att måttet 24,5 är för hela längden, inklusive darkslide'n. Själva kassettens totala längd är 22.5 cm x 15. Sedan beror det lite på hur kassetten sitter i bakstycket, hur mycket som "går in" av den längden så att säga.