Baselice ,
Dit kan verschillende oorzaken hebben , ik veronderstel toch dat het geen ijsbloemen zijn ten gevolge van een te lage temperatuur.
verschillende redenen , slechte spoeling , slechte fixeer en of een te hoge temperatuur.
probeer altijd volgens een vast schema te werken en zo veel mogelijk met verse producten en zeker goed spoelen , tussen ontwikelaar en fixeer en na de fixeer.
Misschien eens proberen met terug te fixeren maar maak de film dan best eerst terug nat met ziuver water.
Zit er bij jullie veel kalk in het leiding water , kan ook een reden zijn.
Ludo.