Inderdaad F+D , Fotografie.

Een blad dat af en toe nog wat publiceert over doka (vandaar F+D = Foto+Doka) en analoge fotografie. Ze hebben destijds zelfs en uitgebreide test gewijd aan de Foma films.

Robert