Prisene er veldig like macodirect.de så da spørs det om leveringen macodirect sørger for er maks tr-fire dager kan matches. Spent på å høre brukererfaringene her.