Nå skal det sies at jeg ikke har fremkallt det samme selv, men det finnes som nevnt flere som gjør det.
Du får vurdere om du ønsker å støtte de små butikkene, eller om du går etter lavest pris.

Noen av de større norske butikkene fremkaller 120 slides for 69 kr rullen. Andre er gjerne litt dyrere.
Det kan gjerne være kvalitetforskjeller her uten at jeg skal spekulere i det.

Selv kan jeg gjerne betale litt ekstra hvis jeg vet at jeg får det resultatet jeg ønsker, og at det hjelper
den lille butikken.