Slavomir, jeg har 2 stykk flexaret som trenger overhaling. Du reiser jo også på Prag. Håper at du kan ta med for oss? Vi er jo ikke sterke på ditt morsmål.
Kan han også ta Fed/ Zorky?
Johs