tjen,

je kan je apart voorstellen hoor. heb je een doka lamp? als je het licht mooi ziet reflecteren in het papier is dat de bovenkant (emulsie) Vaak is het papier een beetje geplooid. Als het zoals een brugje ligt (midden hoger, zijkanten op de plank) dan ligt de emulsie bovenaan

Tom