Søderen... no kjeme dansken raklande inn og vil verte beden i kaffislaberas. So no lyte eg brigde yver åt morsmålet so det verte kleinare fyr honom å kunne spionere på det eg kludrar ned. Men no er vel reglane i Schengen slik at ein ikkje kan stengje ute ein ovundsjuk danske som heilt klårt berre er ute etter oljen vår! ?