Macodirect er ein smule kryptisk, men eg har forstått teksten slik at RPX 400 er same emulsjon som Kentmere 400 (og tilsvarande for RPX 100 og Kentmere 100).

http://www.macodirect.de/kentmere-ke...6_683_695.html