Idiot!, idiot, idiot. Jeg er en idiot. Målte opp feil mengde Kbr igår under fremkalling av en rull 135 Delta 400. Skjønte først ikke hvorfor den var grovt underfremkalt. Gikk så over alle tallene og kom frem til at jeg hadde hatt oppi 2,4g/l Kbr, ikke 1,2. Når stort sett hele rullen er pushet til 800 blir det nok ikke mye å skryte av når jeg får scannet den. Idiot. Det er lov å samstemme.