IDIOT ! Det er gresk og var opprinnelig betegnelse på personer som ikke møtte til valgurner i bydemokratiene. Ta deg en gresk ferie, økonomien deres kan ha godt av det.