Jeg henter opp to bilder fra 80-tallet. Dette er TechPan fremkalt i Tetenal Doku, ISO 80. Jeg tar det med her for at kornstrukturen (eller fravær av slikt) kan sammenlignes. Begge filmer er ømtålelig for oppstriping. Med hensikt er stripene her tatt med. Objektiv er ikke notert. Jeg mener å kunne se slektskap mellom disse Kodak-filmene.
@Ezzie: Problemer med uperforert film? Har du Flexaret Va og adapter for 35 mm film, går den utmerket her til panoramabilder.

Vh helgesverre...