SLRs: 4
RF: 2
Non RF, non reflex: 2
35mm: 4
MF: 2
4"x5": 2
Lots of lenses