Den siste hentydningen går på valget av kamera brukt denne gang. Problemer med uperforert film gjennom kameraer førte til at jeg gravde fram et ikke tidligere brukt kamera. Jeg ble rett og slett sjokkert over å erfare dette kameraets prestasjoner! Det er et Lomo-kamera med navn "Sproket Rocket", og er et såkalt panorama-apparat. Grunnen til valget var at dette kameraet så ut til å greie filmframtrekket bedre enn de andre jeg har benyttet, slik at overlapping ikke skjedde. Det katastrofale var imidlertid å oppleve den utrolig dårlige bildekvaliteten dette produktet frambrakte. Siden filmskanneren kun greier største filmutsnitt 24x36 mm, er det i vedlagte eksempler kun midtpartiet som er tatt ut, altså det skarpeste i negativet.

Jeg kan fortelle at jeg eier noen enkle 60-70 år gamle bokskameraer som har betydelig!! bedre linsesystem. Forbausende er at innstilt på nærmeste avstand (0,6-1m) tegnet linsa skarpere enn på uendelig (1m-uendelig). Vel, jeg skal ikke kaste bort mer plass til beskrivning av et produkt som aldri skulle vært lagt ut til salg. Vet ikke hva et slikt plastikkvidunder koster, men antar at prisen er over 500 kroner.

Dette forsøket var ment å være det siste i å se om filmen greide å nå opp til ISO 100 med Caffenol CL, her 80 minutter stand med tre vendinger midtveis, KBr 0,25 g/L. Det lykkedes ikke! Beste resultat hittil blir stående: ISO 50 og Caffenol CM 15 minutter.

Lyset i vedlagte motiver ble målt til å tilsvare ISO 100 med kameraets beskjedne innstilling. Jeg er spesielt lite glad i kornstrukturen i de mørke partiene.

Neste forsøk med denne mikrofilmen er å skifte ut kaffe med te. Artig å se resultatet, men antar at ISO 100 også her er uoppnålig.

Vh helgesverre...