Hei

Jeg er sikker på at det er flere av oss her som kunne gjort dette for deg, men jeg vil anbefale at du gjør det hos en lab, i dette tilfelle Labdoka i Oslo, www.labdoka.no.
Grunnen til at jeg foreslår en lab er rett og slett at da har du noen som faktisk skal leve av dette, din jobb vil bli gjort når den kommer og ikke når det passer. Dette gir en forutsigbarhet som jeg ville satt pris på.
Labdoka har jeg hatt kontakt med flere ganger og de er hyggelige og dyktige. Dessuten må vi prøve å opprettholde den eneste laben i Oslo (muligens Norge) jeg vet om som fortsatt har et visst fokus på analogt arbeid.

Dette er ikke et forsøk på å si at vi glade amatører eller halvproffe ikke kan gjøre det for deg.