Best wel een moeilijk taalspelletje.
Wat ik wel gehoord (en gezien) heb is dat je digitaal makkelijker onware dingen kunt maken (liegen dus) via bijvoorbeeld Photoshop dan je met analoog onware dingen kunt maken via doka.
Ik ga er dus voor dat ana minder liegt dan digi(taal). ergo: een beter statement is: digi_liegt.
Johan