Oj, her var det mye kontrast (men jeg synes det var fin stemning i de)

Ja, det er litt problematisk å "oversette" informasjonen fra caffenol bloggen, da det ene forsøket som ikke var standfremkalling, bruker følgende tall, her sammenliknet med Caffenol-c-m:


Caffenol-c-M<------>Fra caffenolb.blogspot.com (regnet om til 1 liters løsning)
Vann 1000ml<------>1000ml
Soda: 54g<--------->33,3g
Vit C: 16g<--------->13.3g
Kaffe: 40g<--------->40g
Temp: 20 <---------->21

Så vedkommende som testet, reduserte soda og vitamin c innholdet av en eller annen merkelig grunn (usikker på hva slags effekter dette egentlig har). I tillegg har han hatt et agitering-regime som er mye mer voldsomt enn det vi har brukt (30 sek initialt, deretter 2 inverteringer hvert 15 sekund, noe som omtrent er kontinuerlig agitering).

Likevel har han altså oppnådd et veldig fint resultat mht tonalitet, likevel nevnes det at det er mer korn enn i forhold til stand og caffenol-c-l.
- scanresultater er også vanskelig å forholde seg til synes jeg, for det er på en måte skjult hva han evt har gjort på pc'en av kompenseringer og tweaking.

Etter det jeg har lest, virker det som at de fleste har slått seg til ro med at Polypan-F er 50 ASA (eller til og med 25ASA) i de fleste fremkallere, så det kan jo godt hende at filmen ikke er spesielt push-vennlig.

Når jeg gjorde min test, var det under kontrollerte forhold (2 blitzer, en på kamera-aksen og en plassert under leica'en jeg tok bilde av, denne ble skutt gjennom et papir -som antakelig bidro med godt fill-lys nedenifra).

Hvilken effekt har egentlig redusert soda og vitamin c i forhold til fremkallingen?