Jeg foretrekker flytende kjemikalier, men blander pulver når det er nødvendig. F. eks. XTol.

Foma har forresten en annen papirfremkaller som veldig fin: Fomatol PW. Den gir en veldig varm tone med Fomatone.

Trond