Dat is natuurlijk geen derieus digitaal materiaal, die digilux. Leica zou mijns inziens met een digitale versie van de M moeten komen, zoiats als de Epson RD1. Dat zou fotografen de kans geven het geliefde Leica concept en, niet te vergeten, de lenzen te kunnnen blijven gebruiken. Voor de meeste snapshotfotografie wordt nu digitaal gebruikt in de professionele sector. Daardoor loopt Leica veel klanten mis.