Bra saker. Skal forsøke å være med på minst en utflukt i år.