Neeneenee... dat zijn weldegelijk mooie barieten, dat heb ik kunnen zien in de vorige tentoonstelling.

Voor deze expo werd gebruik gemaakt van meerdere stroken papier van 2 meter breed waarop dan telken 4 5 foto's afgedrukt stonden.

G