Kvar får ein egentleg tak i destillert vatn/batterivatn I Noreg? Biltema eller noko slikt? Eg har enkelt og greit berre samla regnvatn til framkalling av film og papir, men det er jo ein litt keisam framgangsmåte.