Hvis det er en IFF Eurogon det er snakk om, så har jeg en manual liggende her (på italiensk): http://trondbaashus.org/wp-content/u...n_Dichroic.pdf