Ja, det är ju självklart att man går dit. Händer det något särskilt när de öppnar?