Ja, det låter troligt. Ibland har de något arrangemang för medlemmarna, men jag har inget hört.