hdeyong: thank you!
prbyld : ja, jeg har kjpt disse tre bokene n!
morklov : takk, jeg skal ta kontakt med ham !

;-p r a b u!