Da har jeg gjort ferdig 6x9 bakstykket, ihvertfall såpass at den kan testes. Filmplanet på Graflex 23 rullfilmholderen sitter litt over 3mm lenger bak enn f.eks Polaroid bakstykkene på 600SE fot. Måtte derfor frese ut et trau i foten/platen slik at bakstykket kom i riktig plan. Limte på et skjørt/kant rundt bakstykket slik at det kunne festes til foten, litt lakk og, tettemiddel og noen skruer senere:Deler mv:


Utsparing av foten:


Bakstykket på foten:


Bakstykket på foten: