Kodak fortsatt, selv om de skal selge ut så produserer de for fullt. De søker også å finne noen som vil fortsett i noenlunde samme stil, til og med villig til å la navnet følge med. Det skulle Polaroid også gjort. Mener dog det er noen andre som også har fått lov til å legge på denne emulsjonen, kan prøve å finne ut av det.

For ordens skyld, Caffenol-C-H og M i RS versjon bruker 40g/l soda, i motsetning 54 som er normalt.