Robert, betekent dit dat je langzaam aan kunt leven van je doka-handel?
Spijtig genoeg niet, tenzij ik misschien een bijstandsuitkering aanvraag. Het had meer strekking op het investeren in analoog apparatuur.

De markt in Nederland is te klein om hiervan te kunnen leven en binnen de EU is de BTW en transportkosten in NL te hoog om goed mee te kunnen doen binnen Europa. Je ziet dus vaak een éénrichtingsverkeer van Duitse (foto-)producenten en leveranciers naar Nederland toe.

Daarnaast is er door de verregaande digitalisering op dit moment (nog) een overschot aan professionele doka apparatuur op de gebruiktmarkt, zodat in dit marktsegment weinig nieuw verkocht wordt.

Ik voorspel dat binnen een paar jaar doka materialen vrijwel uitsluitend nog via het internetmedium verkrijgbaar zullen zijn en dat een groot aantal fotozaken zullen verdwijnen.
Het gebruik van digitale camera's heeft ook tot gevolg dat er veel minder foto's worden afgedrukt. Over niet al te lange tijd zal er wel een analoge bodem in zicht zijn waar deze markt zich zal stabiliseren.

Robert