Renee,

de encyclopedien van Elsevier (alle 3 uitgaven) zijn het best dat jij op het gebied van photo-encyclopedien kunt vinden.

Zoals door anderen al aangehaald, alle chemische processen worden beinvloed door temperatuur. Verder heeft de temperatuur ook invloed op het gedrag van physicalische processen zoals het gedrag van de gelatine en zelfs de forming van de zilver-"korrels" in het foto.


(En zodoende heb ik als oosterbuur ook geleerd dat er zoiets als een profielwerkstuk bestaat; je leert iedere dag erbij op Apug. Maar hoe ik vlug een trema op mijn duits toetsenboord krijg, weet ik nog altijd niet...)