Zou je ook je een korte conclusie profielwerkstuk willen publiceren ? Dat bij hogere temperaturen het ontwikkelproces sneller verloopt, is bekend, dat staat in iedere handleiding bij een ontwikkelaar. En dat kun je dan weer compenseren met kortere ontwikkel tijd. Maar zou mij benieuwen of contrast ook wijzigt bij andere temperaturen (bijpassende gecorrigeerde tijd)