De temperatuurafhankelijk van een ontwikkelaar (beter: ontwikkelaar/emulsie combinatie) is geen absolute grootheid maar is verschillend nagelang de graad van expositie. De lichten ondervinden minder invloed dan de shaduwen. Dus heb jij een gradatiewijziging.