Ik zou graag opmerken dat de vooringenomen reactie van 'Argentic' beneden peil is.
Nog afgezien van het feit dat het van ongemanierdheid getuigt om een gast zo te behandelen, is het ook zo dom. Iedereen hier zou enorm veel kunnen leren van een ervaren fotograaf als Witho.
Als dit de toon is die de moderator van dit forum uitdraagt denk ik niet dat ik hier nog graag kom.

Witho is een goede fotograaf, die zich sinds jaren bezig houdt met alternatieve procedés en het organiseren van culturele evenementen. Ik heb deze tentoonstelling (nog) niet gezien, maar ik kan iedereen verzekeren dat zijn werk van hoog niveau is.
Zijn website: www.witho.nl

Jan