Misschien ter verduidelijking.

Sinds een jaar of 15 is kaliumdichromaat ingedeeld als CMR stof in categorie 1 (tegenwoordig 1A) als carcinogeen. In gewone taal: het is een van de ruim honderd stoffen/groepen van stoffen waarvan we met zekerheid weten dat het kankerverwekkend is voor mensen. Het is in de hele Europese Unie verboden om dergelijke stoffen aan particulieren te leveren. Bij levering aan bedrijven moet dit met speciaal transport worden verzonden.

Om die reden zou je dit als particulier niet meer mogen kunnen bestellen/verkrijgen. Ik denk dat er hier en daar wel een bedrijf is dat dit niet weet dan wel zich er niet aan stoort. De controle op naleving zal per EU land anders zijn.