Flere nettsteder melder at EFKEs fabrikker Fotokemika i Croatia har fått problemer med maskineriet. Dette har ført til at produksjon av film (Efke 25, 50 og 100) og fotopapir (Emaks og Varycon) er stoppet. Jeg leser at gjenåpning av produksjonskjedene trolig ikke lar seg gjennomføre. Jeg vil ikke filosofere over hva dette vil bety for fotohistorien, men henlede oppmerksomheten på at Efke restpartier fortsatt finnes i handel hvis man leter litt. Blant annet ser jeg tilbud på eBay. Selv har jeg sikret meg min del EFKE KB 25 (min spesielle leke-film) fra filmsfestival (Thailand). Lykke til hvis du er heldig, og hvis du synes det er artig å eksperimentere med gammel filmteknologi.