Stoppen met de fotowinkel? Jammer (maar je zal er wel goede redenen voor hebben) en de curcussen, blijf je die geven?

Tom