Quote Originally Posted by AgX View Post
Ook een dieper kijk naar de grote concurrenten van Kodak zou hebben getoond hoe moelijk het is een in wezen chemisch bedrijf annex fijnmechanika annex electronica over te leiden naar een in wezen veranderd markt.
Ik kan me helemaal vinden in die analyse. Daar komt bij dat Kodak in de voorbije jaren geen duidelijke strategie heeft gevolgd: de onzekerheid over hun doelen en toekomst heeft heel wat mensen doen overstappen naar andere fabrikanten van films en aanverwante producten. Op veel "goodwill" zullen ze dus niet meer moeten rekenen, en wat hoge prijzen voor liefhebbers betreft: er is voldoende materiaal te vinden aan democratische prijzen dat de Kodakproducten kwalitatief evenaart.