In het algemeen wordt door de fabrikanten afgeraden een poeder-ontwikkelaar in delen te gebruiken. De reden is dat de ingredienten of van den begin niet goed gemengd zijn of door het transport weer samevoegen. Zonder goed mengeling voor het onderverdelen loopt men kans of foutieve samenstelling van het ondervedeelf mengsel.
Dat wil niet zeggen dat dit de verklaring voor jouw probleem is.