Vila i frid, Flemming!
Hans ord var alltid vanliga och uppmuntrande. Jag kommer att sakna honom, hans positiva syn, och otroligt fina bilder.
Vi har alla goda minnen av honom.
Varma helsningar,
- Thomas