Det skal ikke være enkelt å få til harmoniske negativer! Dette er fra en halv film Orwo NP 74 eksponert EI 400 i et Pentax MX kamera. Kameraet er helt manuelt, men det er vanskelig å se LED-lysene for eksponeringen. Resten av filmen vil derfor bli tatt med håndholdt lysmåler.

HC 110 ble utblandet til fortynningen B. Resten av filmen vil bli prøvd i den uoffisielle utblandingen H, som er halvert blanding B. Både eksponering og fremkallingstid vil bli variert noe i forhold til forsøket her. Varierende agitering vil også vurderes. I dette forsøket var dette 30 sekunder innledende, og så to vendinger hvert halvminutt. Fremkallingstid var 6 1/2 minutt. Negativene ser litt for tette ut, og jeg er ikke glad for kornstrukturen.

Noe av problemet for meg kan være skanningen, som jeg tydeligvis ikke behersker bra nok. Her er rom for ytterligere læring!