Samme film som i posteringen ovenfor, men denne gang i en tynnere utblanding HC110, som kalles H. Pentax kamera med Pentax 1.7/50 optikk. Fremkalling 10 minutter, 20 C, 30 sek. innledende agitering, deretter tre vendinger hvert minutt. Ikke førvæting. Film eksponert ISO 400.

Her møter jeg samme problem som ofte har skjedd i det siste, nemlig en grøtet kornstruktur i de mørkeste partier. Det kroppede bildet viser tydelig hva jeg mener. Skyggen i hullet vil jeg ha jevnt sort, ikke som her salt og pepper. Slik vil jeg altså ikke ha det! Videre oppgave blir å finne ut hva jeg gjør feil.