Hei Helge Sverre

Første 135-18 av ORWO UN54 fremkalt i min Caffenol-C-M (RS) mix. Da det var mye snø og sol overeksponerte jeg nærmest konsekvent på hele rullen, dette for å unngå alt for grå snø, selv om man jo kan gjøre en del med kontrast i etterbehandling - så er de greit at snø ser ut som snø, også fra starten av. Derfor kan man regne denne som eksponert i området EI50-80

Normal agiteringsregime, 13:30min. Skannet nokså flatt, og dratt opp kontrast etterpå. Det merkes at de er overeksponert, dvs på histogrammet først og fremst. Verdiene ligger noe mer til høyre for midten enn for et jevnt eksponert bilde, men så er det også en del snø på de fleste, kanskje ikke så galt likevel. Uansett, jeg synes filmen virker å være lett å skanne, ganske finkornet (også i de lysere partiene, fine mellomtoner, og når eksponert som jeg har gjort - ganske fine skygge partier, uten antydning til støy og korn. Men jeg har lagt merke til at refleksjoner fra snø virkelig fremheves, spesielt mot røde objekter. Trodde først det var noe med fremkallingen, men det er på flere av bildene. Se nederst til venstre på hytta til eksempel. Men også Frisenberg bildet viser noe av det samme.

P.S. Fremkalt min siste rull av Efke 100 i samme mix, også den eksponert i området EI80, kan bli morsomt å sammenligne de to når jeg vel får skannet den.