Jeg har også merket meg hva denne dyktige sydindiske studenten får til. Jeg imponeres særlig over bildetoner fra det lyseste ikke utbrente hvite til det dyypeste sorte hull. Hoi, det var fint sagt, men tror det er forståelig. Bra å ha noe å hige mot!