Quote Originally Posted by argus
Vertel...

G
Je leest wel eens dat je barieten zeer lang moet spoelen om ze 'archiveerbaar' te maken. Dit komt door het feit dat fixeerbaden té lang gebruikt worden en om te compenseren verlengt men de tijd in het bad. Nu ontstaan er bij het fixeren slecht in water oplosbare nevenproducten zgn. zilverthiosulfaat complexen. Deze zijn zeer slecht oplosbaar in water en zorgen eventueel wanneer ze zijn doorgedrongen in de papiervezel (lang fixeren) voor een ongewenste bruining in het beeld.
De oplossing is gewoon 2 fixeerbaden gebruiken om deze ongewenste nevenprodukten tegen te gaan en toch voldoende te fixeren, en de spoeltijd essentieel in te korten.
Het eerste bad is het hoofdbad. Hierin wordt de print maximaal 30s ondergedompeld. De fixage zal nu voor 95% rond zijn. Hieronstaan de fameuze zilverthiosulfaten maar door de korte fixeertijd zullen ze de vezel niet doordringen. Dan fixeert men 30s in het tweede bad, dat de fixage afrondt. Doordat er nogmaar 5% gefixeerd wordt worden er maar weinig afvalproducten gevormd. Gevolg: Fixage is volledig na 1min fixeren en de spoeltijd is essentieel ingekort (en goedkoper). Als het hoofdbad is uitgeput, word het 2e bad het hoofdbad en maakt men een vers secundair bad aan. enz.

M.