Tien procent korter belichten is ongeveer de vuistregel.