Ik begrijp niet eens goed Frans. Maar zulke texten draai ik gewoon door een vertalings programma.

In eersde instantie gaat het om een oud gerestaureerd diorama van Daguerre en om lezingen en demonstraties door hedendaagse daguerreotypisten.


De aanbeveling was toch meer gericht naar de Vlamingen hier. Zelfs voor mij is het wat ver rijden. En zonder Frans...