Mede daarom vind ik de Rollei SL66 zo'n interessante camera. Daar zit een eenvoudige verstelmogelijkheid ingebouwd.
Gilbert,
in hoeverre is die voorziening te gebruiken om het scherptevlak te verleggen ?

Paul.