Er zijn twee mogelijkheden waarom dit werkt.
1) Door een grote hoeveelheid chloride-ionen van het keukenzout kan er een soort complex bijv: AgCl2' waardoor het Ag+ ion gemaskeerd wordt en het AgBr
niet meer door licht ontleed wordt.
2) Door bovengenoemde complexwerking kan er een goed oplosbare verbinding ontstaan waardoor het AgBr dus weg is.

In de beginjaren van de fotografie is keukenzout (NaCl) voor dit doel gebruikt toen men nog geen gebruik maakte van thiosulfaat. ( Na2S2O3)
Hopelijk is het niet te technisch en heb je er wat aan.
Groetjes Harrie